نویسنده = نسترن ایزدی مود
فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین

دوره 40، شماره 692، آذر و دی 1401، صفحه 857-864

10.48305/jims.v40.i692.0857

نسترن ایزدی مود؛ نرگس خادمی؛ شادی حداد؛ مریم قاسمی علی آبادی؛ پرستو گلشیری؛ رخساره معمار


بررسی شیوع اختلالات اسید- باز در بیماران با مسمومیت حاد بستری در واحد مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان خورشید اصفهان

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1554-1559

10.22122/jims.v36i509.10325

نسترن ایزدی‌مود؛ زهرا حاج‌محمدی حسین‌آبادی؛ میرعلی محمد سبزقبایی؛ مرجان منصوریان


مقایسه‌ی عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضد جنون و ضد افسردگی با یا بدون بنزودیازپین‌ها

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1516

10.22122/jims.v36i508.10824

احمد یراقی؛ آرش نوری؛ نسترن ایزدی‌مود؛ میرعلی محمد سبزقبایی؛ مرجان منصوریان


بررسی علل لوله‌گذاری مجدد داخل تراشه‌ای در بیماران با مسمومیت حاد

دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397، صفحه 743-749

10.22122/jims.v36i486.10151

نسترن ایزدی مود؛ پریسا جعفری خوزانی؛ مرجان منصوریان؛ غلامرضا معصومی؛ احمد یراقی


بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز پنومونی آسپیراسیون در بیماران مراجعه کننده با مسمومیت دارویی

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 510-516

10.22122/jims.v36i479.10082

نسترن ایزدی‌مود؛ سمانه مزروعی سبدانی؛ فروغ سلطانی نژاد؛ آناهیتا بابک


بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کننده‌ی تشنج در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

دوره 35، شماره 458، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1738-1743

10.22122/jims.v35i458.9208

احمد یراقی؛ شادی نصراصفهانی؛ نسترن ایزدی مود


بررسی یافته‌های دموگرافیک، بالینی و کالبدگشایی در مرگ ناشی از مسمومیت حاد با متادون

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1343-1351

بهنام علیخانی؛ علی سلیمان‌پور؛ علیمحمد سبزقبائی؛ نسترن ایزدی مود


بررسی اثر نالتروکسان در مسمومیت غیر عمدی با متادون

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 580-588

احمد یراقی؛ عادله‌السادات طلایی زواره؛ مرجان منصوریان؛ نسترن ایزدی‌مود


مسمومیت با سم حشره‌کش ارگانوکلره در یک خانم باردار: گزارش مورد

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 491-495

فاطمه حق‌نژاد؛ نسترن ایزدی مود


بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت‌ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال 1391

دوره 31، شماره 252، مهر و آبان 1392، صفحه 1452-1460

غلامرضا معصومی؛ زکیه گنجه‌ای؛ آیلین تیموری؛ میرعلی محمد سبزقبائی؛ احمد یراقی؛ مجتبی اکبری؛ نسترن ایزدی مود


الگوی مسمومیت در اصفهان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2003-2010

غلامرضا معصومی؛ نسترن ایزدی مود؛ مجتبی اکبری؛ آیت الله سهرابی؛ یوسف خلیلی


مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند

دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390، صفحه 997-1006

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ شیرین‌السادات بدری


سپسیس: نشانگان یا بیماری؟

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

میر علی‌محمد سبزقبایی؛ نسترن ایزدی مود