نویسنده = احمد یراقی
مقایسه‌ی عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضد جنون و ضد افسردگی با یا بدون بنزودیازپین‌ها

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1516

10.22122/jims.v36i508.10824

احمد یراقی؛ آرش نوری؛ نسترن ایزدی‌مود؛ میرعلی محمد سبزقبایی؛ مرجان منصوریان


بررسی علل لوله‌گذاری مجدد داخل تراشه‌ای در بیماران با مسمومیت حاد

دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397، صفحه 743-749

10.22122/jims.v36i486.10151

نسترن ایزدی مود؛ پریسا جعفری خوزانی؛ مرجان منصوریان؛ غلامرضا معصومی؛ احمد یراقی


بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کننده‌ی تشنج در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

دوره 35، شماره 458، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1738-1743

10.22122/jims.v35i458.9208

احمد یراقی؛ شادی نصراصفهانی؛ نسترن ایزدی مود


شیوع تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده و پایدار در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با عوامل مختلف

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 958-962

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ افسانه منطقی؛ احمد یراقی؛ نرگس معتمدی


بررسی اثر نالتروکسان در مسمومیت غیر عمدی با متادون

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 580-588

احمد یراقی؛ عادله‌السادات طلایی زواره؛ مرجان منصوریان؛ نسترن ایزدی‌مود


بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2256-2262

میترا جبل عاملی؛ نسترن ایزدی مود؛ پریسا توانگر راد؛ احمد یراقی


بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت‌ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال 1391

دوره 31، شماره 252، مهر و آبان 1392، صفحه 1452-1460

غلامرضا معصومی؛ زکیه گنجه‌ای؛ آیلین تیموری؛ میرعلی محمد سبزقبائی؛ احمد یراقی؛ مجتبی اکبری؛ نسترن ایزدی مود


بررسی رابطه‌ی مقاومت الکتریکی نقطه‌ی LI4 طب سوزنی با شدت درد بیماران پس از اعمال جراحی صورت

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1779-1785

مهران رضوانی؛ احمد یراقی؛ نیلوفر معلم؛ مجتبی اکبری


عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1087-1098

نسترن ایزدی مود؛ متین شریعتی؛ احمد یراقی؛ فرزاد قشلاقی؛ غلامرضا معصومی؛ زهرا دانا سیادت


توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1160-1167

فرزاد قشلاقی؛ احمد یراقی؛ اشکان قریشی


علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1187-1193

نسترن ایزدی؛ علی محمد سبزقبایی؛ آزاده صفدری؛ احمد یراقی


بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 885-891

فرزاد قشلاقی؛ احمد یراقی؛ الهه هاشمی