کلیدواژه‌ها = بخش مراقبت‌های ویژه
مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 231-239

10.48305/jims.v40.i667.0231

بابک علی کیایی؛ سعید عباسی؛ نرگس خطیب؛ سید تقی هاشمی؛ حسین محجوبی پور


مقایسه‌ی سیستم امتیازبندی Simplified Acute Physiology Score-III و Mortality Probability Model-III در بیماران دچار تروما

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 350-356

10.22122/jims.v37i522.11061

بهزاد ناظم‌رعایا؛ پرویز کاشفی؛ حمیده بابایی


ارزیابی پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران بستری به علت جراحی‌های اعصاب

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 73-79

10.22122/jims.v37i515.10922

علی حاجی غلامی سریزدی؛ سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ وحید طاهرپور


ارزیابی علل اتیولوژیک نارسایی پره‌رنال کلیه و رابدومیولیز در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1472-1478

10.22122/jims.v36i506.10525

حسین محجوبی‌پور؛ مجتبی رحیمی؛ حمیدرضا شتابی؛ ابولفضل پایین‌محلی


بررسی شدت درد در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اساس معیار Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1505-1510

10.22122/jims.v36i507.10760

سعید عباسی؛ پرویز کاشفی؛ سید تقی هاشمی؛ محمد فرید مسائلی


پیامد احیای قلبی- ریوی بیماران داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1336-1342

10.22122/jims.v36i502.10500

محمدامین ولی‌زاد حسنلویی؛ شهریار صانع؛ علی‌اکبر نصیری؛ الهام گل صنملو؛ ندا خیرالهی


بررسی ارتباط شاخص‌‌های گازهای خون شریانی با شاخص‌های گازهای ترشحات بزاق در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1088-1093

سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فروغ امیدی


فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 35، شماره 440، مرداد و شهریور 1396، صفحه 905-910

پرویز کاشفی؛ سارا موسوی؛ علی حسینی


بررسی ارتباط اسیدوز با بروز کواگولوپاتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-142

پرویز کاشفی؛ سعید عباسی؛ محمدجواد جهانگیری


مقایسه‌ی دو سیستم نمره‌دهی 3Simplified acute physiology score (3SAPS) و 4Acute physiology and chronic health evaluation (4APACHE) در پیش‌گویی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 201-211

سیامک یعقوبی؛ محمدرضا ابوترابی؛ فیروزه نادری؛ الهام ارفعی؛ اعظم محمدی


بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 364-371

فرزین خوروش؛ سعید عباسی؛ نرگس خمارباقی؛ داریوش شکری؛ محمد رضا آخوند؛ سودابه رستمی