دوره و شماره: دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398 
بررسی نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2

صفحه 214-221

10.22122/jims.v37i519.10998

بنت‌الهدی حیات‌مقدم؛ فوزیه زادهوش؛ فهیمه امیرخانی؛ مرتضی پورفرزام


ارزیابی و مقایسه‌ی میزان دانش، نگرش و عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر اصفهان

صفحه 228-236

10.22122/jims.v37i519.11266

غلامرضا خیرآبادی؛ محمدجواد طراحی؛ مجتبی نیک‌افکار؛ نیما عریضی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی