دوره و شماره: دوره 37، شماره 530، مرداد و شهریور 1398 
اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال ارگاسم: یک مطالعه مقدماتی

صفحه 645-654

10.22122/jims.v37i530.11859

غزاله شیخانی؛ مهرداد صالحی؛ میترا ملایی‌نژاد؛ محمدجواد طراحی؛ تورج شیخانی


مروری بر انواع ایمونوتوکسین در درمان سرطان پروستات

صفحه 655-666

10.22122/jims.v37i530.11951

میلاد چیذری؛ منیره محسن‌زادگان؛ محمدمراد فرج‌اللهی