دوره و شماره: دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398 
بررسی خصوصیات و کارایی فاژ لیتیک Acinetobacter Baumannii مقاوم به چند دارو جدا شده از بخش مراقبت‌های ویژه

صفحه 564-571

10.22122/jims.v37i528.11342

بهنام سی‌سخت‌پور؛ وجیهه کرباسی‌زاده؛ سیده سعیده ابراهیمی؛ نفیسه‌سادات حسینی حسینی؛ آرزو میرزایی؛ مهدی شعبانی؛ ریحانه جعفری؛ شراره مقیم


مقایسه‌ی نشانگرهای تروپونین، تروپونین با حساسیت بالا و کوپپتین در زمان‌های مختلف در بیماران با درد قفسه‌ی سینه با خطر بالا

صفحه 580-586

10.22122/jims.v37i528.10865

علیرضا ابوطالبی قهنویه؛ سیدمهدی میرحسینی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ رضا مؤیدنیا؛ ملیحه جهرمی دستجردی