دوره و شماره: دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396 
بررسی تأثیر لووتیروکسین بر Demyelination موضعی القا شده با لیزولسیتین در کیاسمای بینایی موش‌های نر

صفحه 789-795

بهمن رشیدی؛ کبری پیغانی؛ فاطمه خانی؛ آرین رفیعی‌زاده؛ حجت‌اله علایی؛ پرهام رئیسی


بررسی دز جذبی قفسه‌ی سینه با دو انرژی مختلف الکترون در درمان سرطان پستان

صفحه 796-800

داریوش شهبازی گهرویی؛ عباس گوکی‌زاده؛ محبوبه سهرابی؛ زهرا عرب بافرانی


اثر عصاره‌ی آبی بذر گیاه زنیان بر تغییرات میزان رونویسی از ژن‌های کد کننده‌ی گیرنده‌های Transforming Growth Factor-Beta (TGF-beta) در سلول سرطانی

صفحه 801-806

مرضیه علی‌خانی؛ فروزان کریمی؛ حسن دربندی تمیجانی؛ سریرا شهنواز؛ شیما رسولی؛ محمد کمالی نژاد؛ احد خلیل‌نژاد؛ محمدرضا سهرابی