دوره و شماره: دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396 
ارتباط میان تعداد وعده‌های غذایی و ریفلاکس معدی- مروی در بزرگ‌سالان ایرانی

صفحه 143-150

مهربد وخشوری؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ پروانه صانعی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ حامد دقاق‌زاده؛ پیمان ادیبی


بررسی فراوانی Candidiasis دهانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در استان اصفهان

صفحه 151-156

فرزانه آقاداودی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ علیرضا معافی


ریتالین و عوارض ناشی از سوء مصرف آن

صفحه 170-176

امیررضا کاتبی؛ یاسمینا کاتبی؛ روناک شعبانی؛ اکرم علیزاده؛ مانی رفیعی؛ منصوره سلیمانی