دوره و شماره: دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396 
طراحی و تأیید پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به چاقی

صفحه 206-215

مهسا قارزی؛ بهروز کلیدری؛ محسن محمودیه؛ بهزاد ذوالفقاری؛ سمیرا دواشی جمالویی


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دانه‌ی جغجغه بر آسیب حاد کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی

صفحه 216-221

مریم محمدپور زه آب؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ عباس جمشیدیان؛ محمدرضا حاجی نژاد