دوره و شماره: دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396 
بررسی فراوانی آنمی فقر ‌آهن و عوامل مؤثر بر ایجاد آن در گروهی از کودکان سنین پیش از ‌دبستان در شهر اصفهان

صفحه 986-992

مرتضی سعدی‌نژاد؛ محمد حسن ایزدیان؛ زینب ایزدیان؛ محمدرضا جانقربان؛ رویا کلیشادی


شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 993-999

سیمین دخت کلنی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حمید رضا عریضی؛ رضا عزیزخانی؛ پیمان ادیبی


بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم‌شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده

صفحه 1006-1012

سید محمدعلی ابطحی؛ علیرضا دهقانی؛ صادق برادران مهدوی؛ سید حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد


نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

صفحه 1013-1021

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ محمد زارع؛ مجید برکتین؛ رضا بصیرت نیا؛ نسیم تبریزی


تحلیل بقای 8 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران پیوند شده در بیمارستان نور اصفهان

صفحه 1022-1029

محسن عسکری شاهی؛ شهرزاد شهیدی؛ عبدالامیر عطاپور؛ رویا حمایتی؛ ساجده زینلی