دوره و شماره: دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396 
بررسی عفونت‌های قارچی در زخم‌های بیماران سوختگی در اصفهان

صفحه 1225-1232

بیان کمشکی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیما یادگاری


بررسی مقایسه‌ای اثربخشی سیتالوپرام و مداخله‌ی فراشناختی بر شدت افسردگی در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی

صفحه 1242-1248

غلا‌مرضا خیرآبادی؛ زهرا یوسفیان؛ نظام‌الدین قاسمی؛ مجید زمانی؛ محمدرضا مراثی