دوره و شماره: دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396 
مقایسه‌ی طرح درمان‌های مختلف در رادیوتراپی Hodgkin با درگیری گردن و مدیاستن به روش میدان‌های موازی- مخالف

صفحه 381-386

محمدباقر توکلی؛ مریم ملکی؛ علی اخوان؛ علیرضا عموحیدری؛ ایرج عابدی؛ طاهره حدیثی‌نیا


چگالی انرژی رژیم غذایی مادر شیرده و روند رشد نوزاد

صفحه 393-399

مائده مرادی؛ محمد رضا مرآثی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ لیلا آزادبخت