دوره و شماره: دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396 
تأثیر مهارت‌های ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوی همسران

صفحه 1080-1087

حوریه انصاری؛ پرستو گلشیری؛ سیده رکسانا مستجاب‌الدعواتی


بررسی ارتباط میزان فعالیت فیزیکی و اختلالات خواب در دانشجویان غیر پزشکی

صفحه 1101-1106

نسیم نمیرانیان؛ غزال حسن‌پور؛ وحید سیدمعلمی؛ محمود وکیلی


بررسی فراوانی بتالاکتامازهای طیف گسترده در ایزوله‌های Klebsiella Pneumonia جدا شده از نمونه‌‌های بیماران پنومونی وابسته به ونتیلاتور در کرمانشاه

صفحه 1113-1119

سیاوش وزیری؛ فیض‌اله منصوری؛ رامین عبیری؛ امیرهوشنگ الوندی؛ سید حمیدرضا مرتضوی؛ کمال احمدی؛ مریم میرزایی؛ محسن عزیزی