دوره و شماره: دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396 
بررسی عوامل خطر Multiple Sclerosis اطفال در استان اصفهان: با تمرکز ویژه بر نقش بلوغ

صفحه 335-339

مسعود اعتمادی‌فر؛ پدرام معینی؛ ساناز معصومی؛ امین باقری قلعه سلیمی؛ علی علوی؛ محبوبه فریدن اصفهانی


ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی رانندگان حرفه‌ای جهت صدور کارت سلامت

صفحه 358-363

مریم سرایی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ عاطفه السادات مرتضوی


گزارش 7 مورد بیماری Pompe در ایران

صفحه 364-367

میلاد ابراهیمی؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی پورفرزام