دوره و شماره: دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396 
علایم و نشانه‌های پیش‌درآمد اختلالات خلقی در یک نمونه از جامعه‌‌ی ایرانی

صفحه 855-861

غلامرضا خیرآبادی؛ فرانک قدیری؛ محمدرضا مرآثی؛ مجید برکتین