دوره و شماره: دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395 
مقایسه‌ی عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی در عمل سنگ‌شکنی از طریق مجرا

صفحه 1231-1236

مهرداد مسعودی‌فر؛ مارال یزدان‌پناه؛ علی صفائی؛ میترا جبل‌عاملی؛ نگاه توکلی‌فرد


بررسی میزان شیوع عوامل خطر سندرم Carpal Tunnel در مبتلایان در مقایسه با گروه شاهد

صفحه 1237-1243

محمد دهقانی؛ الهام نورمحمدی؛ شقایق دهقانی؛ شکیبا دهقانی