دوره و شماره: دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395 
ارایه‌ی روشی به منظور تشخیص اختلال خفیف شناختی مبتنی بر آنتروپی تقریبی

صفحه 1356-1361

تهمینه شبانیان بروجنی؛ سعید کرمانی؛ مجید برکتین؛ مسعود کاشف‌پور


بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین آلوپسی آندروژنیک و مصرف تریاک در مردان

صفحه 1375-1380

جلال مولودی؛ احمدرضا زمانی؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ نیما فتاحی؛ آریوس امینی؛ محمد رامان مولودی