دوره و شماره: دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395 
بررسی اتیولوژی و توزیع فراوانی گلومرولونفریت کرسنتیک در بیوپسی‌های کلیه

صفحه 692-700

آیدا جلال؛ سید محسن حسینی؛ زهره زمانی؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ حمید نصری


بررسی سلول‌های T تنظیمی بیان کننده‌ی Lymphocyte-Activation Gene 3 (LAG-3) در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis با اثر مداخله‌ای داروی فینگولیمود

صفحه 701-706

ناهید صداقت؛ سیدحمید ‌ زرکش ‌اصفهانی؛ فرشته‌ آل‌صاحب‌فصول؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ وجیهه استادی؛ فریبرز کیانپور؛ مجتبی اکبری


بررسی اثر آواستین موضعی در میزان موفقیت عمل Dacryocystorhinostomy

صفحه 718-723

علی صالحی؛ علیرضا زندی؛ اطهر زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سیدعلی سنبلستان