دوره و شماره: دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395 
اثر بلوک گیرنده‌های N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) گلوتامات درکورتکس پره‌فرونتال بر تمایل به مورفین در موش صحرایی نر

صفحه 1114-1120

صمد جوادی؛ حجت‌اله علایی؛ سیدابراهیم حسینی؛ محمدامین عدالت منش؛ مریم راداحمدی


مقایسه‌ی اثر زنجبیل با متوکلوپرامید در پیش‌گیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی

صفحه 1121-1127

علیرضا مسلم؛ محمد نعمت‌شاهی؛ محبوبه نعمت‌شاهی؛ عاطفه اسدی؛ عقیل‌ اله کیخسروی؛ حسن اژدری زرمهری


بررسی ارتباط میان میزان مصرف لبنیات و سندرم روده‌ی تحریک پذیر در بزرگ‌سالان ایرانی

صفحه 1134-1143

نیلوفر شعبانی کیا؛ سحر معمار منتظرین؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ آوات فیضی؛ پیمان ادیبی