دوره و شماره: دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395 
مدل رقابت دو چشمی بر اساس مدل نورونی Hodgkin-Huxley

صفحه 1256-1261

میترا خالقیان؛ علیرضا مهری؛ رضا راستی


مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

صفحه 1262-1267

عباسعلی اسکندریان؛ ولی یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ مژگان مختاری


ارزیابی مقایسه‌ای سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به Hepatitis C Virus (HCV) و افراد سالم

صفحه 1275-1281

امین سلطانپور؛ پروین Array دهقان؛ محمدهادی شفیق اردستانی؛ عباسعلی عسگری؛ سحر سلطانپور


شیوع یبوست و یبوست عملکردی و عوامل خطر آن در شهر اصفهان

صفحه 1282-1289

عمار حسن‌زاده کشتلی؛ مرصی‌السادات هاشمی جزی؛ بابک دهستانی؛ پیمان ادیبی