دوره و شماره: دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395 
شیوع تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده و پایدار در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با عوامل مختلف

صفحه 958-962

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ افسانه منطقی؛ احمد یراقی؛ نرگس معتمدی


بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

صفحه 971-977

ثریا احمدی بلوطکی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ لیلا روحی؛ علی اکبر شایسته