دوره و شماره: دوره 34، شماره 398، مهر و آبان 1395 
طراحی بیوانفورماتیک برای تولید واکسن پپتیدی Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A) انسانی و ارزیابی آنتی‌بادی پلی‌کلونال اختصاصی آن در موش

صفحه 1054-1059

فائزه سلطان‌پور غریب‌دوستی؛ غلامعلی کاردر؛ بنفشه فاضلی دلشاد؛ رضا فلک؛ مزدک گنجعلی‌خانی‌ حاکمی؛ علیرضا عندلیب


مقایسه‌ی شیوع یافته‌های آندوسکوپی در بیماران همودیالیز با دیالیز صفاقی در افراد کاندیدای پیوند کلیه

صفحه 1066-1070

افسون امامی نائینی؛ مژگان مرتضوی؛ آذین آذربایجانی؛ بابک حسین‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ پیمان ادیبی