دوره و شماره: دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395 
بررسی اثر نالتروکسان در مسمومیت غیر عمدی با متادون

صفحه 580-588

احمد یراقی؛ عادله‌السادات طلایی زواره؛ مرجان منصوریان؛ نسترن ایزدی‌مود


بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Dot blot در تشخیص عفونت Cryptosporidium

صفحه 589-593

فرزاد صالحی؛ رسول جعفری؛ سیده مریم شرفی؛ حسینعلی یوسفی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


مقایسه‌ی کیفیت دو نوع از محلول‌های تغذیه‌ی روده‌ای ( تجاری و غیر تجاری) و بررسی توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

صفحه 594-604

ناهید رمضانی جلفایی؛ محمدحسین روحانی؛ مریم میرلوحی؛ مینا باباشاهی؛ سعید عباسی؛ پیمان ادیبی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ لیلا آزادبخت


بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

صفحه 605-611

زهرا صدری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری