دوره و شماره: دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395 
هپاتیت B در مبتلایان به بیماری مرحله‌ی پایانی کلیه، تحت درمان با همودیالیز

صفحه 450-459

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ حشمت‌اله شهبازیان؛ محمد فرامرزی؛ سمانه خدادادی؛ حمید نصری