دوره و شماره: دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395 
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی میوه‌ی ستاره‌ای بر آسیب حاد کبدی ناشی از استات سرب در موش صحرایی

صفحه 1531-1536

رضا شیرازی‌نیا؛ محمدرضا حاجی‌نژاد؛ عباس جمشیدیان؛ علیرضا سام‌زاده کرمانی؛ پریسا حسنین