دوره و شماره: دوره 34، شماره 408، آذر و دی 1395 
ایندکس

ایندکس مجله


اثر مواد حاجب در طراحی درمان و محاسبه‌ی دز در پرتودرمانی سرطان‌های ناحیه‌ی لگن

صفحه 1389-1394

داریوش شهبازی گهرویی؛ بهزاد چنگیزی؛ علی جمعه‌زاده؛ محمدحسن لاری‌زاده